DOSB 2. Kısım D-2008 Sk. No 7 Dilovası/ Kocaeli
tren

Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa » Sıkça Sorulan SorularSodyum Silikat Nedir?
Sodyum silikat, silika jellerin hammaddesidir. Bunun yanı sıra deterjan, kağıt, sabun, inşaat malzemeleri, hassas döküm, anti-korozif hammaddeler, ahşap işleme, seramik, su arıtma, madencilik ve tekstil sanayilerinde sıklıkla kullanılır..
Sodyum Silikat Kullanım Alanları Nelerdir?
● Kimya sanayinde silika jel üretiminde hammadde olarak,
● Deterjanlarda alkalilik düzenleyici geliştirici bileşken olarak, tortulaşma ve korozyon önleyici olarak,
● Tekstil sektöründe hidrojen peroksiti stabilize edici ve pH düzenleyici olarak,
● Kağıt sanayisinde kırıştırılmış mukavvada yapıştırıcı ve yanmaz kağıt yapımında katalizör olarak,
● Dökümde kumları kalıplaştırmada bağlayıcı olarak,
● Seramik üretiminde kilin sıvılaştırılması ve pıhtılaşma önleyici veya bozucu olarak,
● Yapı endüstrisinde betonların sertleştirilmesi ve asit geçirmez hale gelmesi için, çimento yapımında hızlandırıcı olarak ve yapılarda zemin sertleştirilmesinde,
● Suların arıtılması ve pıhtılaşmasının önlenmesinde,
● Madencilikte minerallerin paketlenmesinde,
● Kaynak çubuğu bağlayıcı olarak,
● Kerestelerin işlenmesinde sodyum silikat kullanılır.
.
Hangi Sertifikalara Sahibiz?
Sodyum silikat üretiminde hedefimiz, kaliteyi esas alarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır. Kimyasal hammadde üretirkenkalite yönetim standartlarını en üst düzeyde uygulayarak firmamızın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini amaçlıyoruz.

2007 yılından beri ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007 ve ISO 22716:2007 Kalite Yönetim Sistemleri belgeli ve düzenli olarak Sedex denetlemesinden geçen firmamız,Türkiye’de ve uluslararasıkimya sektöründe önde gelen şirketlere en kaliteli hizmeti sunma konusunda kendini ispatlamıştır.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Bu standart, üretimden hizmete kadar tüm sektörlerde uygulanabilir. Amaç; yönetim şeklini, üretimi ya da hizmetin kalitesini standart hale getirmek ve firma genelinde uygulamaya sokarak kalitenin her bölümde sürekli gelişmesini sağlamaktır.

ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, ürünün üretim aşamasından müşteriye teslim edilmesine kadar geçen her adımda çevresel etkiler dikkate alınarak, üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan bir yönetim modelidir. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının yönetilmesi, kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

OHSAS18001: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standardın temeli, işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların risklerinin değerlendirilmesi, sistematik olarak kontrol altında tutulması ve performansının iyileştirilmesini sağlamaya dayanır.

ISO 22716: Kozmetik endüstrisi için İyi Üretim Uygulamaları (GMP) için bir kılavuzdur ve hammadde üreticilerinden bitmiş ürünlerin imalatına kadar kozmetik ürünlere ait farmasötik ürün tedarik zincirlerinin uygulamalarını temel alır.

ISO Sertifikalarının Yararları Nelerdir ?
• Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki kalite imajı güçlenir; müşteri memnuniyeti, bağlılığı ve güveni artar.
• Müşteri istek ve beklentilerini ön planda tutarak, daha iyi ürün tasarımı sağlar.
• İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
• Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
• Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
• Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
• Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilir.
Çevre Politikamız
TET International olarak çevresel sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ürünün üretiminden sevkiyata kadar geçen tüm aşamalarda, faaliyetlerimizin çevreye ve doğaya olasıetkilerini önlemeyi amaçlayan yöntemler uygulamaktayız.
Çevrenin korunmasını toplumsal ve kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bu yöndeki faaliyetlerimizi yasal zorunlulukların ötesine taşıyoruz.
Bu amaçla;
• Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uyarız. Çevre duyarlılığını doğaya ve topluma olan sorumluluk bilinciyle ön planda tutarak, çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız.
• Doğal kaynak tüketimini kontrol altında tutarak, çevreye etkileri azaltmak için yenilikler yapmaya odaklı olup, çevrenin korunması için sürekli gelişimi kabul ederiz.
• Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uyarız.
• Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve maksimum geri dönüşümünü sağlarız.
• Üretimde kaynak tüketimine, geri dönüşüme, sera gazları salınımını azaltmaya ve bunların yanı sıra çevreye etkileri azaltmak için yenilikler yapmaya odaklı olup, çevrenin korunması için sürekli gelişimi sağlarız.
• Çevredeki ormanları korumayı ve arazi değişikliklerini çevredeki ormanlara zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirmeye özen gösteririz.
• Yeni yatırımlarda çevre faktörünü göz önünde bulundururuz.
• Faaliyetlerimizde, sürekli gelişme içerisinde, çevre ile uyumlu teknolojilere öncelik verir ve uygularız.
• Çevre duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının artırılmasına katkıda bulunuruz.
İş Etiğimiz
Sodyum Silikat üretiminde kimya sektöründe güvenilir bir şirket olan TET International olarak;
• Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak biliniriz. Bu itibarımızı hassasiyetle koruruz.
• Çalışanlarımızın, iş birliği içinde olduğumuz tedarikçilerimizin ve taşeronlarımızın da yasalara uygun hareket etmeleri ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerini bekleriz.
• Çalışanlarımızın iş etiği ilkelerimize uyumunu gerekli eğitimlerle sağlarız. Bunu takiben ilkelerin anlaşılıp anlaşılmadığını eğitimi takiben yapılan bir sınav ile belirlemeye çalışırız.
• Yetkililer ve üst düzey yöneticiler, tesis kurallarının uygulanmasına, aktarılmasına, değerlendirilmesine ve yaptırımına ilişkin olarak her açıdan sorumludur.
• Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
Kalite Politikamız
• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak,
• Sağlıklı koşullarda kaliteli ürünleri üreterek müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve bu koşullarda gerçekleştirilen ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlamak,
• Şirketimiz veya tedarikçilerimizin işinde gerçekleşebilecek olumsuz durumlarda oluşabilecek güvenlik, kural ihlali ya da suiistimalleri zamanında müşterilere bildirmek ve gelecekte önlem alabilecek şekilde bir sistem oluşturmak,
• Üretim faaliyetlerimizin çevreye etkilerini en aza indirerek, kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmak,
• Ortak çalışmalar yapılabilecek onaylı tedarikçilerle karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışmak,
• Teknolojiyi takip ederek, sürekli gelişmeyi benimseyip amaç edinmek,
• Yasalara ve mevzuatlara uygun çalışarak, çalışma ortamını sağlıklı ve güvenli hale getirip, eğitimli olan çalışanların memnuniyetini sağlamak,
• Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal becerileri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte yöneterek, kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak.
Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: